Zmarła por. Lucyna Janikowa ps. „Bogna”

Aktualności

Z żalem informujemy, że 2 stycznia 2022 roku w Gołotczyźnie zmarła Lucyna Janikowa ps. „Bogna”, zasłużona kombatantka Narodowych Sił Zbrojnych, która zaledwie miesiąc temu obchodziła swoje setne urodziny.

Lucyna Janikowa z domu Gilert była żołnierzem NSZ na północnym Mazowszu, w okolicach Ciechanowa i Sońska. Współtworzyła sekcję Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet (PWSK) przy kompanii ppor. Edmunda Kowalewskiego ps. „Burza”. Dowodziła grupą dziesięciu kobiet. Wraz ze swoimi podkomendnymi odpowiadała za łączność z dowództwem, służbę sanitarną oraz kolportaż „Biuletynu Informacyjnego NSZ”. W konspiracji działała od początku 1943 roku. Była zaufaną łączniczką ppłk. Stanisława Borodzicza ps. „Wara”. W okresie powstania antykomunistycznego pomagała oddziałom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

Po wojnie ukończyła filologię polską i pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim i podjęła pracę jako nauczyciel języka polskiego. Aktywnie uczestniczyła w życiu kombatanckim żołnierzy NSZ i NZW. Pisała artykuły do gazet regionalnych i ogólnopolskich. Jest także autorką kilku książek, m.in. o płk. Borodziczu ps. „Wara”. Bardzo aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym i społecznym na Ziemi Ciechanowskiej. W 1999 roku jako emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół w Gołotczyźnie (obecnie ZSRCKU) zainicjowała i współfinansowała powstanie Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej, które udziela stypendiów dla zdolnej młodzieży wiejskiej z niezamożnych rodzin w okolicach Ciechanowa.

Lucyna Janikowa została odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego i Krzyżem Armii Krajowej. Za swoją pracę trzymała także tytuł Zasłużonego Nauczyciela Rzeczypospolitej Polskiej, Laur Ciechanowski (2005), „Drzwi do wolności” i „Sygnet Niepodległości”.

Uroczystości pogrzebowe Lucyny Janikowej odbędą się w kościele parafialnym w Sońsku 5 stycznia 2022 roku o godz. 12.00.