plk Antoni Olbromski

Płk Antoni Olbromski ps. „Tolek” skończył 94 lata

Aktualności Życiorysy

Jubileusz 94. urodzin w dniu 2 września świętował płk Antoni Olbromski ps. „Tolek” – żołnierz Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, Kawaler Krzyża Walecznych i Orderu Odrodzenia Polski, członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Pomorze Środkowe.

Tegoroczny jubileusz weteran celebrował ze swoimi przyjaciółmi z organizacji kombatanckich, harcerzami oraz członkami i sympatykami Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Z tej okazji nasi członkowie przekazali pułkownikowi prezent oraz okolicznościowy list gratulacyjny, który wzruszył jubilata.

Antoni Olbromski urodził się 2 września 1927 roku w Łodzi. Przed wybuchem II wojny światowej należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Od czerwca 1942 do lipca 1943 roku służył w Szarych Szeregach na terenie Warszawy. Pełnił funkcję łącznika Komendy Głównej Szarych Szeregów, w której jako sekretarz działał jego stryj Antoni Olbromski. Podczas pobytu w Warszawie przeszedł przeszkolenie bojowe. W lipcu 1943 roku dołączył do oddziału partyzanckiego Armii Krajowej dowodzonego przez kpt. Antoniego Hedę ps. „Szary”. Na Kielecczyźnie, jako członek osobistej ochrony kpt. „Szarego”, wziął udział w licznych bitwach i potyczkach przeciwko niemieckiemu okupantowi. Za męstwo i odwagę w bitwie pod Radoszycami 2 września 1944 roku Antoni Olbromski ps. „Tolek” został uhonorowany Krzyżem Walecznych. Jesienią 1944 roku został tymczasowo urlopowany z oddziału.

W tym okresie w Kielcach nawiązał kontakt z oddziałem Narodowych Sił Zbrojnych por. Kazimierza Załęskiego ps. „Bończa”. W 1945 roku w ramach NSZ na terenie Łodzi wziął udział w rozbrojeniu funkcjonariusza MO oraz prowadził działania wywiadowcze przed napadem żołnierzy NSZ na bank komunalny.

Po amnestii 1947 roku Antoni Olbromski ujawnił się i osiedlił we Wrocławiu. Ponad rok organizował drużyny ZHP na terenie Dolnego Śląska. Do 1962 roku był stale inwigilowany przez komunistyczny aparat represji. Od 1971 roku mieszka w Koszalinie. Mimo sędziwego wieku i stanu zdrowia płk Antoni Olbromski ps. „Tolek” bardzo aktywnie uczestniczy w pracach Koła Pomorze Środkowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Spotyka się chętnie z młodzieżą i harcerzami, a także inicjuje różne wydarzenia patriotyczne w regionie.

Od 2013 roku pełni funkcję sekretarza Okręgu Koszalin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a od 2020 roku jest honorowym członkiem Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi, naukowymi i edukacyjnymi. W czerwcu 2021 roku uczestniczył w 27. Pielgrzymce NSZ do Kałkowa-Godowa i odsłaniał tablicę upamiętniającą oficerów i żołnierzy zrzeszonych w Związku Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin.

Płk Antoni Olbromski ps. „Tolek” został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy NSZ, Medalem Wojska (trzykrotnie), Medalem Pamiątkowym 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych, Odznaką za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.