Opłatek Koła Pomorze Środkowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Aktualności
W dniu 18 grudnia 2021 roku, w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Koszalinie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe członków Koła Pomorze Środkowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, na które przybyło pięciu weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z: Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.
Na początku Wigilii kapelan Okręgu Szczecin ZŻNSZ ks. Grzegorz Legutko odmówił krótką modlitwę, po której oficjalnie przyjęto w poczet członków Związku Żołnierzy NSZ ppor. Edwarda Ciupaka ps. „Mały”, weterana NSZ, NZW oraz WiN. Łukasz Suchanowski w imieniu wszystkich członków i sympatyków koła wręczył pamiątkową szablę oficerską nowo przyjętemu kombatantowi z okazji jego 93. urodzin. Upominki wręczono także por. Zbigniewowi Hasowi, z okazji 90. urodzin, oraz kol. Marcinowi Lasoniowi, który obchodził swoje 51. urodziny. Prezes Okręgu Szczecin ZŻNSZ Grzegorz Kozak wręczył pamiątkową statuetkę z okazji 30-lecia ZŻNSZ Łukaszowi Kaczmarkowi, a Krzysztofowi Białobłockiemu Medal Pamiątkowy 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych. Okolicznościowe ryngrafy otrzymali: płk Antoni Olbromski ps. „Tolek”, ppor. Edward Ciupak ps. „Mały”, kpt. Franciszek Stec ps. „Szybki”, por. Zbigniew Has ps. „Wilczek”, por. Józef Kwidziński. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie ppłk Dariusz Macul uhonorował pamiątkowymi medalami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie: ppor. Edwarda Ciupaka ps. „Mały” oraz por. Zbigniewa Hasa ps. „Wilczek”.
Po wręczeniu medali i pamiątek prezes Okręgu Szczecin ZŻNSZ Grzegorz Kozak omówił prezentację podsumowującą działania Okręgu od września 2020 do grudnia 2021 roku. Na zakończenie prezes Koła Pomorze Środkowe ZŻNSZ Łukasz Suchanowski wręczył okolicznościowe dyplomy uznania dla instytucji oraz osób współpracujących z Kołem ZŻNSZ.
Fot. Marcin Lasoń.