Lista Członków Honorowych Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Dokumenty

Rada Naczelna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych nadała godność Członka Honorowego Związku Żołnierzy NSZ następującym osobom szczególnie zasłużonym dla Narodowych Sił Zbrojnych:

  1. ks. biskup Zbigniew Kraszewski – żołnierz Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych, duszpasterz wszystkich kombatantów w kraju i za granicą;
  2. prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski – minister sprawiedliwości, marszałek Sejmu RP I kadencji, żołnierz NOW i NZW;
  3. ppłk inż. Władysław Marcinkowski – komendant główny Związku Jaszczurczego, zastępca dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ;
  4. ks. prof. dr hab. Michał Poradowski – naczelny kapelan NSZ;
  5. ks. Ryszard Jurak – kapelan Związku Żołnierzy NSZ;
  6. ks. Janusz Stępniak – jeden z organizatorów Związku Żołnierzy NSZ;
  7. płk Ryszard Kukliński – pierwszy polski oficer w NATO;
  8. dr Bohdan Szucki – współzałożyciel i przez 17 lat prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ.