Pomnik Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie

Dokumenty

Pismo Związku Żołnierzy NSZ do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie budowy pomnika Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie:

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

ZARZĄD GŁÓWNY

00-640 Warszawa ul. Mokotowska 17 lok.33 tel.: (0-22) 825-56-64
biuro czynne: wtorki w godz.16:30-18:00; środy w godz.11:00-15:00

Warszawa, 21 lutego RP 2011

Szanowny Pan
dr Andrzej Krzysztof Kunert
Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Zwracamy się do Pana w imieniu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Polskiego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, aby poinformować o naszej wspólnej akcji i prosić o wsparcie stosowne do misji i możliwości ROPWiM.

Nasze dwa stowarzyszenia planują doprowadzić do realizacji pomnika Narodowych Sił Zbrojnych w centrum Warszawy we współpracy z władzami samorządowymi miasta stołecznego. Podjęte zostały w tym celu właściwe czynności urzędowe i obecnie trwa procedura wynikająca z przepisów prawa.

Na tym etapie prac chcemy poinformować ROPWiM o naszej inicjatywie, prosić o życzliwość dla niej i jednocześnie wnosimy o wsparcie finansowe zgodne z przyjętą w tej materii praktyką.

Wyjaśniając przesłanki dla naszej inicjatywy, podkreślamy, iż Pomnik NSZ winien być wyrazem pamięci pokoleń oraz hołdem złożonym organizacjom woskowym obozu narodowego, a w tej liczbie: Związkowi Jaszczurczemu, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowym Siłom Zbrojnym i Narodowemu Zjednoczeniu Wojskowemu oraz ich dowódcom i żołnierzom.

Wielkość pomnika powinna nawiązywać podobnych budowli w stolicy Polski, ale uwzględniając też fakt, iż jest to pomnik całej formacji zbrojnej, a nie tylko jednej postaci historycznej. Zrozumiałe jest jednocześnie, że pomnik winien wpisywać się w architekturę i krajobraz tego miejsca w Warszawie, które zostanie wyznaczone dla jego lokalizacji.

Kształt artystyczny pomnika zostanie wyłoniony w otwartym konkursie rzeźbiarskim. Komitet budowy wyznacza jednak pewne ramy ideograficzne w porozumieniu ze środowiskiem kombatanckim reprezentowanym przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W opinii żołnierzy NSZ i formacji pokrewnych pomnik winien zawierać czytelne nawiązania do symboliki i idei ruchu narodowego, przemawiać artystycznie poprzez elementy realizmu historycznego, uwzględniać obszar geograficzny działania NSZ, łączyć wątki patosu i tragizmu w sposób właściwy sztuce pomnikowej oraz wykorzystywać twórczo osiągnięcia polskich szkół artystycznych.

Prezes Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy NSZ

Artur Zawisza