Zmarł mjr Stanisław Turski ps. „Czarnocki”

Aktualności Wspomnienia Życiorysy

W dniu 31 sierpnia 2023 roku, w wieku 94 lat, zmarł mjr Stanisław Turski ps. „Czarnocki” – jeden z ostatnich żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, działacz opozycji antykomunistycznej w latach 80-tych, wieloletni prezes Okręgu Górnośląskiego Związku Żołnierzy NSZ.

Stanisław Turski urodził się 30 kwietnia 1929 roku w Wiślicy. Od 11 sierpnia 1944 do końca września 1944 roku służył w szeregach Brygady Świętokrzyskiej NSZ w oddziale kpt. „Stepa”. W październiku 1944 roku został oddelegowany do placówki NSZ w Wiślicy jako łącznik i kolporter prasy podziemnej. W 1945 roku wyjechał na Śląsk i do emerytury prowadził prywatny zakład krawiecki. W latach 80-tych wspierał działaczy opozycji antykomunistycznej za co został uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności. Od 1990 roku był członkiem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Górnośląski. Początkowo pełniąc funkcję członka zarządu, chorążego pocztu sztandarowego okręgu, a następnie prezesa Okręgu Górnośląskiego ZŻNSZ. Był aktywnym działaczem kombatanckim i wybitnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o żołnierzach NSZ. Uczestniczył w wielu uroczystościach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz spotkaniach z młodzieżą szkolną i żołnierzami Wojska Polskiego.

Za swoje wybitne zasługi został uhonorowany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Pro Patria, Medalem Pro Bono Poloniae, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Medalami Pamiątkowymi z okazji 70-lecia i 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych.

Cześć Jego Pamięci!