Postsowieckie pismo szkaluje dobre imię Bohatera narodowego Polaków rotmistrza Witolda Pileckiego

Propaganda komunistyczna

Postsowieckie pismo „Polityka” szkaluje dobre imię Bohatera narodowego Polaków – rotmistrza Witolda Pileckiego.

W numerze 20/2013 z 14.05.2013 r. postsowiecka „Polityka” zamieściła oszczerczy i nikczemny artykuł Andrzeja Romanowskiego o Bohaterze narodowym Polaków i jednocześnie światowym symbolu walki przeciw totalitaryzmowi. „Autor z tylko sobie zrozumiałych względów próbuje udowodnić, że rotmistrz Pilecki nie był tak do końca bohaterem, jakim chcielibyśmy go widzieć. Swój wywód opiera na wyrwanym z kontekstu protokole przesłuchania rotmistrza Pileckiego przez UB z 8 maja 1947 roku.” (Źródło: IPN Pamięć.pl)

Sowiecka „Polityka” została założona w 1957 r. przez Sekretariat Komitetu Centralnego PZPR i od początku swego istnienia była organem prasowym totalitarnego reżimu, stworzonego na ziemiach polskich przez okupanta sowieckiego. Obecnie postsowiecka redakcja kontynuuje stalinowską politykę niszczenia pamięci Bohaterów narodowych Polski. Redaktorzy specjalizują się w atakach na Kościół katolicki, etykę, patriotyzm i społeczeństwo polskie nieprzerwanie od okresu stalinowskiego. Andrzej Romanowski, autor oszczerczego artykułu o rtm. Pileckim, uzyskał doktorat w 1982 r. w czasie trwania stanu wojennego.

Rotmistrz Witold Pilecki w powstaniu warszawskim walczył w szeregach kompanii „Warszawianka” Narodowych Sił Zbrojnych w zgrupowaniu „Chrobry II”. Harcerz, ochotnik wojny o niepodległość 1918-1921, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, założyciel i żołnierz Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, „ochotnik do Auschwitz”, organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau, autor pierwszego na świecie raportu o holokauście, żołnierz armii Andersa, bestialsko torturowany i zamordowany przez komunistów w 1948 roku w wyniku zbrodni sądowej.

KW

Rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej o szkalowaniu rtm. Pileckiego przez postsowiecką redakcję.

Jacek Pawłowicz z IPN o kłamliwym artykule o Pileckim.