Antoni Dudziński

Antoni Dudziński – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, zmarł podczas niemieckiego śledztwa. Urodził się 16 kwietnia 1911 roku w Zieminie, powiat kościański, pod zaborem pruskim. Mieszkał w Zieminie, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej w Polsce międzywojennej. Po zajęciu Wielkopolski przez okupanta niemieckiego […]

czytaj dalej