Irena Odrzywołek – rozbicie więzienia św. Michała w Krakowie

Irena Odrzywołek urodziła się w Byczynie pow. Chrzanów, obecnie w granicach miasta Jaworzno. Pochodziła z rodziny górniczej o sympatiach lewicowych. W czasie II wojny światowej pracowała w lokalu gastronomicznym, a następnie w tartaku w rodzinnej Byczynie. Po zakończeniu okupacji niemieckiej rozpoczęła pracę w więzieniu karno-śledczym św. Michała w Krakowie. Wstąpiła do Związku Walki Młodych. Irena […]

czytaj dalej