Bolesław Walkiewicz

Bolesław Walkiewicz – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więziony przez Niemców. Urodził się 28 marca 1921 roku w Poznaniu. Do wybuchu II wojny światowej pracował jako rzeźnik. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. Wielkopolska została włączona do III Rzeszy Niemieckiej jako […]

czytaj dalej