Edmund Nowacki ps. „Edek”

Edmund Nowacki ps. „Edek”, „Skowronek” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, skazany przez Niemców na karę śmierci. Urodził się 19 kwietnia 1909 roku w Poznaniu, który wówczas znajdował się pod zaborem pruskim. Do wojny mieszkał w Poznaniu i pracował jako murarz. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej […]

czytaj dalej