Jan Maciejewski

Jan Maciejewski – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, powstaniec wielkopolski, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 21 marca 1897 roku w Dubinie, powiat rawicki, pod zaborem pruskim. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, dzięki temu później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. Zamieszkał w […]

czytaj dalej