Józef Kaźmierczak

Józef Kaźmierczak – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 14 marca 1907 roku w Upartowie, powiat Międzychód, pod zaborem pruskim. Zamieszkał w Swarzędzu, kilkanaście kilometrów od Poznania. Był mistrzem stolarskim. Podczas II wojny światowej Wielkopolska, po zajęciu przez Niemców, została włączona do Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Niemal natychmiast okupant niemiecki […]

czytaj dalej