Józef Strzelecki

Józef Strzelecki – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 9 lutego 1914 roku w Strzelnie, powiat Mogilno, pod zaborem pruskim. Zamieszkał w Poznaniu, pracował w handlu oraz był członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Śpiewaczego. W okresie II wojny światowej, po włączeniu Wielkopolski do Rzeszy Niemieckiej i utworzeniu Kraju Warty, zaangażował się w działalność […]

czytaj dalej