Kazimierz Biały

Kazimierz Biały – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, powstaniec wielkopolski, działacz Stronnictwa Narodowego i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 16 lutego 1888 roku w Śmiglu, powiat kościański, pod zaborem pruskim. Był działaczem najstarszego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, propagującego sport, zdrowy styl życia i świadomość narodową. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach […]

czytaj dalej