Kazimierz Woźniak

Kazimierz Woźniak – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 2 lutego 1902 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Pracował jako ślusarz. Niewiele wiemy o jego życiu przed II wojną światową. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. […]

czytaj dalej