Felicja Michalska

Felicja Michalska – łączniczka Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodziła się 20 kwietnia 1923 roku w Poznaniu. W momencie wybuchu II wojny światowej miała 16 lat. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. Wielkopolska została włączona do Rzeszy Niemieckiej […]

czytaj dalej