Stefan Lisiak

Stefan Lisiak – harcerz, żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, więziony w Forcie VII w Poznaniu. Urodził się 14 stycznia 1922 roku w Poznaniu i z tym miastem związał swoje życie. Wstąpił w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), prężnej organizacji młodzieżowej, która w Polsce pod koniec lat 30. XX wieku liczyła ponad 200 000 […]

czytaj dalej