Zygmunt Machowicz

Zygmunt Machowicz – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego. Urodził się 18 marca 1921 roku w Jaraczewie, powiat jarociński. Mieszkał w Poznaniu. Pracował jako sprzedawca. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej w Polsce międzywojennej. W momencie wybuchu II wojny światowej miał 18 lat, ale nie został zmobilizowany. W […]

czytaj dalej