2011.02.26 – Spektakl „Do winy się nie poczuwam…” w Radomsku

Kultura

Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło z Radomska oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Radomska serdecznie zapraszają na spektakl „Do winy się nie poczuwam…”, czyli dramat w VII aktach o Konspiracyjnym Wojsku Polskim.

Spektakl zaprezentowany zostanie przez Miejski Teatr Źródło w Radomsku dnia 26 lutego 2011 roku, o godz.17:00 w radomszczańskiej „KINEMIE”, w tym samym miejscu, gdzie odbył się historyczny pokazowy proces, tzw. „proces 17”.

Spektakl pokazuje dzieje Konspiracyjnego Wojska Polskiego i “Warszyca” od momentu rozwiązania Armii Krajowej przez Leopolda Okulickiego po proces Sojczyńskiego i skazanie go na śmierć przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Łodzi. Dwa lata wydarzeń przedstawione są w siedmiu aktach. Całość trwa ponad dwie godziny.

Spektakl pokazuje najważniejsze wydarzenia z okresu działalności KWP, zawiązanie pierwszej komendy, spektakularną akcję na więzienie w Radomsku, z którego uwolniono 57 więźniów, proces „siedemnastu” , terror komunistycznych służb bezpieczeństwa i w końcu proces Sojczyńskiego. Całość przekazana zgodnie z faktami historycznymi, a jednocześnie interesująca i w przystępnej dla wszystkich formie.

W KWP znalazło się wielu żołnierzy z NSZ. Szef wywiadu w II Komendzie KWP był podczas okupacji niemieckiej oficerem NSZ z Komendy Okręgu NSZ Częstochowa.

Spektakl powstał według autorskiego scenariusza napisanego przez Danutę Zawadzką. W pracy nad scenariuszem autorka oparła się na materiałach udostępnionych przez Łódzki Oddział IPN, lekturze dostępnych książek oraz na własnych poszukiwaniach historycznych.

W przedsięwzięcie artystyczne zaangażowanych jest (oprócz kierownictwa artystyczno-technicznego) 60 młodych aktorów – uczniów radomszczańskich szkół gimnazjalnych i średnich, studentów, osób pracujących, odtwarzających role historycznych bohaterów. Są prawdziwi w tym co robią, ponieważ utożsamiają się z odtwarzanymi postaciami, będąc w ich wieku.

 

Postacie historyczne występujące w spektaklu:

Stanisław Sojczyński „Warszyc”
Jan Rogólka „Grot”
Jan Kaleta „Postrach”
Adiutant Ksawery Błasiak „Albert”
Adiutant II Czesław Kijak „Romaszewski”
Szef wywiadu Stanisław Żelanowski „Nałęcz”
Szef łączności Feliks Kasza „Szczerbiec”
Łącznik Henryk Brzózka”Niutek”

Dowódcy kompanii:

Dowódca kom. ”Turbina” Czesław Kijak Romaszewski
Dowódca kom. „Brony” Władysław Kuśmierczyk „Longinus”
Dowódca kom.”Czołówka”Ksawery Błasiak
Dowódca kom. „Żniwiarka” por.Jan Rogólka Grot
Dowódca kom. „Motor”Henryk Glapiński „Klinga”
Dowódca kom.”Grabie”Józef Olejniczak”Konrad”
Dowódca kom.”Kłosy” Wacław Kuśmierczyk „Tom”
Dowódca kom. „Akacja” Jan Kaleta „Postrach”
Dowódca oddz.służby Ochrony Społeczeństwa Alfons Olejnik „Babienicz”
Dowódca Samoobrony I Ochrony Społeczeństwa Wiesław Janusiak”Prawdzic”

Pozostali żołnierze:

Bolesław Kil „Kolec”
Mirosław Michalski”Brzoza”
Henryk Piasecki „Zapora”
Eugeniusz Tomaszewski „Burta”
Jan Nowak „Cis-Troja”
Proces Siedemnastu
Karol Wieloch
Leopold Słomczyński
Kapczyński Józef
Ratajski Benedykt
Chmielewski Ryszard
Nurkowski Ryszard
Turlejski Czesław
Wersal Stanisław
Proszowski Piotr
Koniarski Józef
Schabowski Tadeusz
Lasoń Adam
Zięba Józef
Matuszczyk Kazimierz
Śliwiński Stanisław
Gała Tadeusz
Proces Dwunastu
Sojczyński Stanisław „Warszyc”
Kijak Czesław „Romaszewski”
Błasiak Ksawery „Albert”
Żelanowski Stanisław „Nałęcz”
Glapiński Henryk „Klinga”
Ciesielski Albin „Montwił”
Knop Marian”Własow”
Bobrowski Władysław „Wiktor”
Bartolik Antoni „Szary”
Łęski Zygmunt
Zbierski Andrzej
Ks.Piwowarski

Pracownicy Urzędów Bezpieczeństwa”
Szef WUBP w Łodzi Stanisław Moczar
Osoby postronne w procesach sądowych i aresztowani
Matka chrzestna Karola Wielocha
Kuchcik
Leśniczy