Feliks Musiał

Życiorysy

Feliks Musiał – żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, uczestnik wojny obronnej 1939 roku, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych.

Urodził się 21 kwietnia 1914 roku w Suchym Lesie, powiat poznański, pod zaborem pruskim. Później zamieszkał w Gruszczynie, powiat poznański. Pełnił służbę w Wojsku Polskim w stopniu podoficera. Wziął udział w walkach podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Po zakończeniu działań wojennych uniknął niewoli i powrócił do Gruszczyna. Wielkopolska, po zajęciu przez okupanta niemieckiego, została włączona do III Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Językiem urzędowym stał się język niemiecki. Wprowadzono godzinę policyjną i nakaz pracy dla Polaków. Skonfiskowano broń, odbiorniki radiowe, aparaty fotograficzne. Niemal natychmiast Niemcy rozpoczęli egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. W okresie niemieckiej okupacji Feliks Musiał pracował jako kowal.

Pod niemiecką okupacją Polacy szybko zaczęli organizować konspirację. W dniu 16 listopada 1939 roku działacze Stronnictwa Narodowego (SN) powołali konspiracyjną organizację wojskową – Narodową Organizację Bojową (NOB). Feliks Musiał zaangażował się w działalność ruchu oporu. Latem 1940 roku złożył przysięgę organizacyjną i został żołnierzem NOB. Należał do „piątki” Ludwika Jana Dopierały w Obwodzie Kobylnica NOB. Płacił składki organizacyjne. Brał udział w kolportażu wydawanego przez Stronnictwo Narodowe pisma „Polska Narodowa”. Na swoim terenie prowadził rozpoznanie wywiadowcze, m.in. zbierał informacje na temat przebywających tam Niemców, zwłaszcza członków formacji narodowosocjalistycznych.

Na skutek dekonspiracji i zwerbowania w NOB agentów organizacja została rozbita. Pierwsze aresztowania miały miejsce w grudniu 1940 roku. Feliks Musiał został aresztowany przez gestapo i osadzony w poznańskim Forcie VII. Fort VII był pierwszym obozem koncentracyjnym utworzonym przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich. Na terenie Wielkopolski był największym ośrodkiem eksterminacji polskiej ludności cywilnej. Był także pierwszym obozem, w którym Niemcy w testowej komorze gazowej użyli gazu do masowego mordowania Polaków.

W dniu 4 maja 1942 roku wyrokiem niemieckiego Wyższego Sądu Rejonowego w Poznaniu (OLG Posen) na sesji wyjazdowej w Szamotułach Feliks Musiał został skazany na 8 lat obozu karnego. Przetransportowano go do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Mauthausen, gdzie zmarł 5 stycznia 1943 roku. Miał 29 lat.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek