Film „Ludwika von Kleist” (2008)

Filmy

Pierwsza część wspomnień Bohdana Szuckiego o Ludwice von Kleist.

Realizacja – Andrzej Turkowski, Paweł Grabowski
Konsultacja – Michał Kurkiewicz, Anna Pietraszek

„…Ciotunia – tak nazywaliśmy panią Ludwikę von Kleist – była wielką patriotką, bez reszty zaangażowaną w pracę konspiracyjną. Cały jej dom był tylko temu podporządkowany przez całą okupację niemiecką. Dla niej czynna wojna skończyła się dopiero, gdy nasze oddziały rozwiązały się. Sama przeczekała pierwsze represje komunistyczne gdzieś w Krakowskiem i wróciła do domu pod koniec 1945 r. Była to kobieta niezwykła. Niezamężna, nosiła niemieckie arystokratyczne nazwisko (linia kurlandzka), ale zawsze podkreślała, że jej matką była Kuncewiczówna, a szczególnym kultem obdarzała św. Jozafata (Jana Kuncewicza), który był jej antenatem. Wiem, że moim obowiązkiem jest zachowanie pamięci o Ciotuni i uchronienie jej od zapomnienia. Przez Jej dom przewinęły się setki ludzi, od prostych żołnierzy do generałów i znaczących polityków. Ale to już inna historia.” – dr Bohdan Szucki, ze strony „Wspomnienia partyzanta NSZ”.