Odsłonięcie tablicy poświęconej Komendantowi Głównemu NOW płk. Józefowi Rokickiemu

Odsłonięcie tablicy poświęconej Komendantowi Głównemu NOW płk. Józefowi Rokickiemu

Aktualności

W przededniu kolejnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, 31 lipca 2021 roku, przy kościele pw. św. Michała Archanioła została odsłonięta tablica upamiętniająca jednego z dowódców powstania na Mokotowie płk. Józefa Rokickiego ps. „Karol”, „Michał” Komendanta Głównego Narodowej Organizacji Wojskowej.

Tablica została odsłonięta przez wnuczkę pułkownika Ludwikę Szymborską-Borawską oraz prof. Jana Żaryna dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Józef Rokicki, decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, otrzymał pośmiertnie awans na stopień pułkownika.

W imieniu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kwiaty złożyli Izabela Strojek i Lesław Gierczuk.