Pogrzeb por. Józefa Cabana

Aktualności

W dniu 18 marca 2022 roku w Pałowie i Słupsku odbyły się uroczystości pogrzebowe por. Józefa Cabana (1915–2022) – przedwojennego działacza Stronnictwa Narodowego, żołnierza kampanii wrześniowej 1939 roku, honorowego członka Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli: przedstawiciele władz państwowych na czele z wicewojewodą zachodniopomorskim Tomaszem Wójcikiem i wicewojewodą pomorskim Mariuszem Łuczykiem, żołnierze 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku i 7. Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, rekonstruktorzy, harcerze, przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanckich i politycznych. Przybyła liczna delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z pocztem sztandarowym oraz z prezesem Okręgu Szczecin Grzegorzem Kozakiem i przedstawicielką Zarządu Głównego Alicją Siałkowską. Na Cmentarzu Starym w Słupsku w imieniu Związku Żołnierzy NSZ  zmarłego oficera pożegnał Łukasz Suchanowski.

Fot. Marcin Lasoń.