Szczerbiec nr 8 – grudzień 1996

Wydawnictwa

Ósmy numer „Szczerbca” – biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – nosi datę: grudzień 1996. Ma 320 stron (w tym wkładkę z 29 fotografiami). Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki, a poniżej prezentujemy spis treści biuletynu.

 

 

Wstęp – Bohdan Szucki – str. 3
Pięć lat Związku Żołnierzy NSZ – Bohdan Szucki, Witold Grzebski – str. 5

Wystąpienie prezesa związku Bohdana Szuckiego (5); Przemówienie wiceprezesa związku Witolda Grzebskiego (31); Wystąpienie prezesa Rady Naczelnej Mirosława Ostromęckiego (35); Korespondencja (37).

Powstaje ZŻNSZ – widziane w Wielkiej Brytanii – Jerzy A. Treliński – str. 41
Po pięciu latach – rejestr dokonań materialnych – Anna Chybowska – str. 46
„Ogniwo”Piotr Szucki – str. 121
Modlitwa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Bohdan Szucki – str. 132
Duszpasterstwo Narodowych Sił ZbrojnychLeszek Żebrowski – str. 136

Piosenki i wiersze – str. 142

Partyzanci (142); N.S.Z. – to my!Franciszek Bajcer (143); Pieśń partyzancka NSZ (143); Pieśń partyzancka NSZFranciszek Bajcer (144); Pieśń Oddziału NSZ „Cichego” (145); Żołnierze wyklęciLeszek Czajkowski (146); Ratuj nas Chryste!Wawrzyniec Hubka (147).

 

Z lat walki – str. 148

U nas – „Hanka” (148); Historia konspiracyjnego „Szczerbca”Maciej Panecki (150); Gwiazdka pełna złudzeń – Zdzisław Szpakowski (157); Za Wiarę i Ojczyznę – Marian Krasuski (161); Szkoła Podchorążych Narodowych Sił Zbrojnych – Stanisław Borodzicz (162); Obozowisko w JacieWładysław Stefanoff (163); Wspomnienia z północnego Mazowsza – Andrzej Chodkowski (164); Wspomnienia z roku 1944 o oddziale NSZ „Kmicica” w Zamościu – Gracjan Motowidło (170); Nosił wilk razy kilka… – Tadeusz Baran (172); List do redakcji – Stanisław Żochowski (173); Pułtuska Wydma – Jan Zokowski (174); Modlitwa – A. Tutak (175); Wniosek o Virtuti Militari (176); Całą konspirację związany był z oddziałem „Żbika” – Henryk Odczyk (178); Wyrok (178); Pismo do śledczego (180); Wspomnienie o Stachu – Marian Sołtysiak (182); Życiorys ppor. Adama Budzowskiego – Adam Budzowski (183); Życiorys Stefana Kosobudzkiego – Piotr Kosobudzki (183); Życiorys Witolda Mowczki – Witold Mowczko (185); Życiorys Franciszka Szołocha – Franciszek Szołoch (186).

 

Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego – str. 188
Krzyż Partyzancki – str. 215
Kronika – str. 224

Rocznica śmierci kpt. H. Flamego (224); Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Nowym Wiśniczu (224); Spotkanie opłatkowe w Krakowie (224); Poświęcenie tablicy w Choroszczy – Henryk Sikorski (224); Spotkanie opłatkowe w Siedlcach (225); Spotkanie opłatkowe w Żywcu (225); Pamięci Brygady Świętokrzyskiej (225); Odpust w Gnieźnie (225); Poświęcenie tablicy w Wołominie (225); Spotkanie wielkanocne w Siedlcach (225); Uroczystość w Częstochowie (225); Uroczystość w Janowcu nad Wisłą (226); „Polski Gułag” w Częstochowie (226); Poświęcenie tablicy w Warszawie – Bohdan Szucki (226); Poświęcenie pomnika w Hucie (227); Odsłonięcie tablicy w Kielcach (229); Poświęcenie tablicy w Gdańsku – Stanisław Smolarz (229); Dekoracja w Białymstoku – Antoni Michalczuk (231); Poświęcenie tablicy w Zagórzu (231); Uroczystość w Olesznie (231); Odznaczenia w Nysie (231); Kombatanci w Częstochowie – Benedykt Kulasiński (231); Poświęcenie sztandaru w Zakrzówku (232); Odsłonięcie tablicy w Pińczowie (232); Uroczystości w Siedlcach (232); Poświęcenie sztandaru w Łodzi (232); Pięciolecie ZŻNSZ (232); Odznaczenia w Poznaniu (232); Apel do wyborców (232); Sesja naukowa w Mławie (232); Uroczystość we Wrocławiu (233); Msza w Warszawie (233); Uroczystość w Łomży (233); Odznaczeni w Paryżu (233); Tablica w Kamesznicy (233); Uroczystość w Borowie (233); Odznaczenia w Borowie (234); Uroczystość w Dąbrowie (234); Spotkanie opłatkowe w Warszawie (234); Żołnierski opłatek w Kraśniku (234); Posiedzenie plenarne w Lublinie (234); Uroczystość w Mławie (235); Poświęcenie tablicy w Tarnobrzegu (235); Poświęcenie tablicy w Korbielowie (235); Poświęcenie tablicy w Smogorzowie (235); Odsłonięcie pomnika we Wrocławiu (235); XVI Zjazd w Chicago (235); Uroczystość w Lublinie (235); Poświęcenie Kaplicy Pamięci NSZ w Kałkowie – Bohdan Szucki (235); Poświęcenie sztandaru w Krakowie (236); Poświęcenie tablicy w Radomicku (237); Poświęcenie mogiły w Marynopolu (238); Zjazd w Fenton (238); Uroczystość w Warszawie (238); Poświęcenie pomnika w Cycowie (238); Dzień Weterana w Doylestown (238); Uroczystość w Zdziłowicach – Józef Spólnicki (238); Pielgrzymka Kombatantów w Częstochowie (239); Sesja popularnonaukowa w Siedlcach (239); Msza święta w Katowicach – Jerzy Pochciał (239); Poświęcenie sztandaru w Wołominie (239); Odsłonięcie tablicy w Gródku (240); Otwarcie Archiwum i Muzeum (240); Spotkanie kombatantów w Sejmie (240); Msza święta Warszawie (240); Poświęcenie tablicy w Rozwadowie (241); Zjazd delegatów w Londynie (241); Poświęcenie tablicy w Bogdanowie (241); Spotkanie w Lublinie (241); Wieczornica harcerska w Lubartowie (241); Poświęcenie tablicy w Płońsku (241); Msza w Czechowicach-Dziedzicach – Jerzy Pochciał (241); Poświęcenie tablic w Nowym Mieście (241); Poświęcenie tablicy w Krasnosielcu (241); Spotkanie opłatkowe w Lublinie (241).

 

Wiadomości bieżące – str. 242

Z żałobnej karty (242); List pożegnalny Władysława Kołacińskiego („Żbika”) (245); Uznać UB za organizację zbrodniczą. Apel do Sejmu Rzeczypospolitej (246); Byli żołnierze o ustawie o uprawnieniach kombatanckich: Zbrodnie bez kary – Jarosław Szarek (248); Apel do Prezydenta (249); Prezydent kombatantom – Maciej Kledzik (251); Ciąg dalszy (254); Przemówienie w Sejmie – Witold Grzebski (258); Wieści z Londynu – Jerzy A. Treliński (262); Uwierzyć w Polskę i o nią walczyć – Ks. Stanisław Świerczyński (266); Archiwum i Muzeum Brygady Świętokrzyskiej NSZ (269); Apele do wyborców (270); Podziękowanie (272); Nie naruszyliśmy dyscypliny budżetowej – Witold Grzebski (272); Pobyt generała Zygmunta Broniewskiego w Duran we Francji (komentarz do filmu) (273); Autor książki „The Defamation of the Poles” – Jerzy A. Treliński (274); Oświadczenie ZG ZŻNSZ do wszystkich okręgów – Witold Grzebski (276); Z notatek rzecznika – Tadeusz Filipkowski (276); Godzina szczerości prof. Jana Karskiego w Telewizji Polskiej – Bugusław Jędrzejec (279); Szukamy grobów (280); Nominacja księdza Jana Stępnia (282); Uwagi do „Zeszytów do Historii NSZ” – Jerzy J. Maderski (282); Odkłamywanie historii – Jerzy Nachtman (283); Wydawnictwa – Piotr Szucki (284); Zarząd Główny ZŻNSZ (288); Lista zarządów okręgów związku (288); Skład osobowy naczelnych władz ZŻNSZ (290); Z listów (291); Od redakcji (293).

 

Zawartość zeszytów 1-8 „Szczerbca” – str. 294

Szczerbiec nr 1 (294); Szczerbiec nr 2 (294); Szczerbiec nr 3 (294); Szczerbiec nr 4 (295); Szczerbiec nr 5 (295); Szczerbiec nr 6 (296); Szczerbiec nr 7 (298); Szczerbiec nr 8 (299), Spis ilustracji z nr 8 (301).

 

Ilustracje – str. 303