89. rocznica powstania Obozu Narodowo-Radykalnego

15 kwietnia 2023 w Łodzi odbyły się uroczystości 89. rocznicy powstania Obozu Narodowo-Radykalnego. Deklaracja programowa ONR została ogłoszona 14 kwietnia 1934 roku. Organizatorem obchodów była Brygada Łódzka ONR. Uroczystości rozpoczęły się konferencją. Członków i zaproszonych gości powitał Kierownik Główny Obozu-Narodowo-Radykalnego Adam Kaczmarkiewicz, który nakreślił krótki rys historyczny i plany organizacji na przyszłość. Następnie głos zabrali […]

czytaj dalej