89. rocznica powstania Obozu Narodowo-Radykalnego

Aktualności

15 kwietnia 2023 w Łodzi odbyły się uroczystości 89. rocznicy powstania Obozu Narodowo-Radykalnego. Deklaracja programowa ONR została ogłoszona 14 kwietnia 1934 roku.

Organizatorem obchodów była Brygada Łódzka ONR. Uroczystości rozpoczęły się konferencją. Członków i zaproszonych gości powitał Kierownik Główny Obozu-Narodowo-Radykalnego Adam Kaczmarkiewicz, który nakreślił krótki rys historyczny i plany organizacji na przyszłość. Następnie głos zabrali członkowie Zarządu Głównego Adrianna Gąsiorek, Adam Seweryn, Michał Szczubiał i inni.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych reprezentowała Alicja Siałkowska – członek Prezydium Zarządu Głównego, ale także wieloletni działacz Brygady Kujawsko-Pomorskiej ONR. Przekazała zgromadzonym pozdrowienia od Prezesa ZŻNSZ Karola Wołka, życzenia owocnych obrad i wytrwałości w pracy narodowej. To, co po nas zostanie, to właśnie efekty tej pracy. Opowiedziała o Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ. Podkreśliła wagę ćwiczeń wojskowych i wagę kształtowania twardego kręgosłupa ideowego i moralnego, by w trudnych czasach wiedzieć jaka postawa jest słuszna. Opowiedziała także o weteranach NSZ. Przekazała pozdrowienia od mjr. Stanisława Wierzchuckiego ps. „Błyskawica”, który z bronią w ręku walczył z komunistami o wolną Polskę. Prosił młodzież, by Polska była dla nich zawsze najważniejsza i by mieli w sercach Boga, Honor i Ojczyznę.

Przemawiający poruszali kwestie dotyczące rozwoju Obozu, sytuacji geopolitycznej, współpracy z innymi organizacjami, rozwoju obrony narodowej. Następnie wręczono nagrody zasłużonym działaczom. Na zakończenie nowi członkowie organizacji złożyli przysięgę.

Kolejną częścią uroczystości rocznicowej była msza święta, na której zgromadzeni modlili się za dusze zmarłych członków Obozu Narodowo-Radykalnego oraz o opiekę Bożą dla obecnych. Na organach grał członek organizacji. Na zakończenie mszy odśpiewano Hymn Młodych. Po mszy zgromadzeni uformowali kolumnę i przemaszerowali ulicą Piotrkowską na miejsce pikiety, która kończyła obchody. Podczas przemarszu wznoszono tradycyjne hasła zawiązane z historią, sytuacją polityczną i społeczną oraz ekonomiczną. Uroczystości zakończyły przemówienia liderów organizacji i zaproszonych gości.