Odbyła się zbiórka „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów

Zakończyliśmy kolejną edycję wieloletniej akcji „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów. Z zebranymi darami odwiedziliśmy Kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz ich rodziny z Lubelszczyzny. Organizatorami akcji był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski przy współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego. Dziękujemy wszystkim, którzy w […]

czytaj dalej

„Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów 2022

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przy współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego organizują akcję „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów. To już kolejna edycja wieloletniej akcji charytatywnej. Akcja polega na przekazaniu paczek świątecznych dla kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Celem akcji jest wzmocnienie więzi młodych […]

czytaj dalej