Odbyła się zbiórka „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

Zakończyliśmy kolejną edycję wieloletniej akcji „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów. Z zebranymi darami odwiedziliśmy Kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz ich rodziny z Lubelszczyzny.

Organizatorami akcji był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski przy współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy w okresie świątecznym znaleźli czas, żeby zaangażować się w akcję dla Kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z NSZ, AK i WiN. Celem akcji jest wzmocnienie więzi młodych pokoleń Polaków z Bohaterami walk o niepodległość, walczącymi przeciwko okupantom niemieckiemu i sowieckiemu. Akcja podtrzymuje pamięć i łączność międzypokoleniową. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma zaszczyt spotykać się i rozmawiać z weteranami walk o wolną Polskę. Żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego 70 lat temu byli w swoim pokoleniu elitą patriotyczną narodu polskiego – byli w tych około 10 % społeczeństwa, które było gotowe ryzykować swoim zdrowiem, życiem, całym majątkiem i przyszłością swych rodzin, żebyśmy mogli dziś żyć w niepodległej Polsce i żebyśmy mogli decydować sami o sobie.

W akcję „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów włączyły się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sernikach, Szkoły Podstawowej nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie i Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, które przygotowały kartki świąteczne z życzeniami dla Kombatantów.

Przekazaliśmy Kombatantom paczki z produktami najwyższej jakości, głównie polskich producentów. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów, a w szczególności partnerowi akcji Lombard Amsterdam w Lublinie, Happer Auto-Części, Apartamenty REJS Jez. Białe Okuninka i Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.