93. urodziny płk. Zenona Markiewicza

Aktualności Życiorysy

W dniu dzisiejszym, 13 lutego 2022 roku, przypada 93. rocznica urodzin płk. Zenona Markiewicza ps. „Mały Wacek”, łącznika Narodowych Sił Zbrojnych, wieloletniego wiceprezesa Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy NSZ.

Zenon Markiewicz urodził się 13 lutego 1929 roku w Pierzchnicy koło Kielc w wielodzietnej rodzinie. Wychowywali go dziadkowie oraz wujkowie, m.in. późniejszy oficer Brygady Świętokrzyskiej NSZ por./mjr Wacław Michalski ps. „Żur”. Podczas niemieckiej okupacji wszyscy włączyli się w konspiracyjną działalność niepodległościową. Na terenie Ziemi Świętokrzyskiej silną strukturą już od 1939 roku posiadała Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy, która później współtworzyła Narodowe Siły Zbrojne. W szeregach OW ZJ działali wujkowie Zenona, a on sam pomagał jako goniec i łącznik, często pokonując trasę Pierzchnica–Chmielnik.

W czerwcu 1943 roku 14-letni Zenon Markiewicz został zaprzysiężony do NSZ. Przysięgę złożył przed oficerami NSZ: Teodorem Dynerowiczem, Czesławem Marcjanem i Wacławem Michalskim. Pod pseudonimem „Mały Wacek” został przydzielony pod komendę Teodora Dynerowicza ps. „Ułan” do obsługi punktu obserwacyjnego. Na przełomie lat 1943/1944 przeszedł przeszkolenie wojskowe i nawiązał kontakt z oddziałem por. Stanisława Grabdy ps. „Vir-Olszyna”, „Bem”. W dniu 10 sierpnia 1944 roku wraz z innymi ochotnikami przybył na punkt zbiorczy Brygady Świętokrzyskiej NSZ i zameldował się u por. „Bema”. Nie wyszedł z Brygadą z Polski, bo na rozkaz wuja por. Wacława Michalskiego ps. „Żur” został odesłany do domu. Po wojnie na ziemiach odzyskanych w okolicach Złotorii prowadził bazę przetrwania dla byłych żołnierzy NSZ.

Zenon Markiewicz ukończył  Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu. W 1980 roku doktoryzował się. Przez wiele lat wykładał na Wyższej Szkole Handlowej i Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Był wieloletnim wiceprezesem Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy NSZ. Jest kolekcjonerem pamiątek historycznych związanych z Brygadą Świętokrzyską NSZ, a także autorem monografii oddziału por. Stanisława Grabdy ps. „Bem”.

Płk Zenon Markiewicz ps. „Mały Wacek” odznaczony został m.in.: Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

 

W imieniu członków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych składamy serdeczne życzenia wielu szczęśliwych lat w zdrowiu.