Ostatnie pożegnanie por. Franciszka Przeździeckiego ps. „Tolek”

Aktualności

W dniu 10 lutego 2022 roku w kaplicy przy kościele Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie uroczyście pożegnaliśmy por. Franciszka Przeździeckiego ps. „Tolek”, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i wieloletniego prezesa Koła Czyżew Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

W pogrzebie uczestniczył Leopold Dmochowski ps. „Sęk” – weteran Narodowych Sił Zbrojnych i przyjaciel zmarłego. Udział wzięły także sztandary i poczty sztandarowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych: Okręgu Łomża, Okręgu Białystok i Koła Czyżew, które reprezentowały członków Związku. Przy trumnie zmarłego żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i prezesa Koła Czyżew ZŻNSZ wartę honorową pełnili Mariusz Charubin i Przemysław Wasilewski z Okręgów Łomża i Białystok Związku Żołnierzy NSZ. Poczty sztandarowe prowadził wiceprezes Zarządu Głównego ZŻNSZ Mariusz Charubin. Prezydium Zarządu Głównego ZŻNSZ reprezentowała Alicja Siałkowska, która w imieniu Zarządu złożyła na grobie biało-czerwoną wiązankę. W ostatnim pożegnaniu licznie uczestniczyła rodzina, sąsiedzi i przyjaciele zmarłego. Po uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji zmarłego Franciszka Przeździeckiego sformowaliśmy kondukt żałobny i udaliśmy się na cmentarz. Por. Franciszek Przeździecki ps. „Tolek” złożony został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Czyżewie.


Franciszek Przeździecki urodził się 26 czerwca 1930 roku w rodzinie o tradycjach patriotycznych i demokratycznych. Jako młody chłopak związał się z podziemiem niepodległościowym, pełniąc w latach 1946–1951 funkcję łącznika i wywiadowcy w Narodowych Siłach Zbrojnych i Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. Jego bezpośrednim przełożonym był por. Zbigniew Żwański ps. „Noc”. Niechęć do narzuconego siłą Polsce komunistycznego ustroju nie przeszła mu wraz z wiekiem i dlatego w roku 1980 czynnie uczestniczył w powstaniu NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych województwa łomżyńskiego.

Por. Franciszek Przeździecki ps. „Tolek” był świadkiem i uczestnikiem wielu ważnych historycznie wydarzeń. Swoje wspomnienia z okresu przedwojennego oraz okupacji sowieckiej, niemieckiej i sowieckiej po 1945 roku zawarł w wydanej w 2020 roku publikacji „Wspomnienia z przeżyć wojennych”. Jest to cenny materiał dokumentujący prześladowania obu okupantów wobec ludności wiejskiej. W uznaniu zasług został uhonorowany: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem „Pro Patria”, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem 70-lecia NSZ, Medalem 75-lecia NSZ.