Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Lasy Kozłowieckie 2018

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Lasy Kozłowieckie 2018. Szczegóły w poniższym opisie.

Organizatorzy:
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Patronat Honorowy:
dr Jarosław Szarek – Prezes Instytut Pamięci Narodowej
Związek Żołnierzy NARODOWE SIŁY ZBROJNE
Drużyna z 1 JDH „Beluarda” ZHR

 

Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Lasy Kozłowieckie 2018 finansowany jest ze zbiórki publicznej Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych.

Cele Rajdu:
– popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych
– edukacja w zakresie działalności Żołnierzy Wyklętych
– poznanie sylwetek bohaterów walczących z komunistami na Lubelszczyźnie
– promocja postaw patriotycznych, obywatelskich i proobronnych

Warunki uczestnictwa:
W Rajdzie mogą wziąć wszyscy chętni, którzy zgłoszą się mailowo lub telefonicznie do Organizatora do dnia 22 marca 2018 roku. Zgłoszenie wykorzystane będzie na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem Rajdu. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnicy, którzy wezmą udział w Rajdzie bez zgłoszenia nie będą objęci pulą nagród. Idziemy niezależnie od pogody – uczestnicy muszą sami zadbać o odpowiednie do warunków pogodowych ubiór i obuwie (ciepłe, wodoodporne).

Kontakt do zgłoszeń uczestnictwa:
fundacja.fkw@gmail.com, 730363355

Trasa i termin Rajdu:
Trasa Rajdu będzie przebiegała przez Lasy Kozłowieckie, Nadleśnictwo Lubartów. Termin Rajdu ustalony jest na 24 marca 2018 roku (sobota).

Nagrody:
Uczestnicy Rajdu, którzy zgłoszą się do 22 marca 2018 roku, będą mogli wziąć udział w sprawdzianie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Dla uczestników, którzy wykażą się znajomością wiedzy o Żołnierzach Wyklętych przewidziane są atrakcyjne nagrody: albumy, książki, komiksy, gry o tematyce Żołnierzy Wyklętych.

Plan Rajdu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Lasy Kozłowieckie 2018 (24 marzec 2018):

1. 9:00 zbiórka w miejscowości Nasutów obok Europejskiego Domu Spotkań „Dom Nasutów”
2. 9:15 powitanie uczestników Rajdu
3. 9:25 wymarsz na trasę rajdu (długość marszu ok. 20 km uwarunkowana panującymi warunkami atmosferycznymi)
4. 13:00 – 13:30 posiłek (kiełbaski pieczone nad ogniskiem)
5. 13:30 wymarsz na dalszą trasę marszu
6. 15:30 – 16:30 quiz z wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, składanie i rozkładanie karabinka AKMS
7. 17:00 zakończenie rajdu

Planowane godziny mogą ulec zmianie.