Uroczystości pogrzebowe por. Szczepana Kusyka

Aktualności

W dniu 6 stycznia 2023 roku w miejscowości Rudno k. Michowa odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego w wieku 105 lat porucznika Szczepana Kusyka, ostatniego weterana kampanii wrześniowej 1939 roku na Lubelszczyźnie. Por. Kusyk był żołnierzem 8. Pułku Piechoty i 75. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. 

W uroczystościach pogrzebowych z asystą honorową Wojska Polskiego uczestniczyli: członkowie rodziny, przedstawiciele władz państwowych i organizacji patriotycznych, liczni mieszkańcy rodzinnej wsi Zmarłego oraz okolicznych miejscowości. W imieniu Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki obecny był Waldemar Podsiadły. Lokalne władze reprezentował wójt Janusz Jankowski. Na uroczystości przybyła liczna delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na czele z prezesem Zarządu Głównego ZŻNSZ Karolem Wołkiem i koordynatorem ds. Kombatantów w Okręgu Lubelskim ZŻNSZ Wojciechem Rowińskim.

Posterunek honorowy wystawił Garnizon Dęblin Wojska Polskiego. Ostatniego weterana kampanii wrześniowej pożegnali zastępca dyrektora Biura Wojewody oraz prezes Związku Żołnierzy NSZ. Żołnierze WP oddali salwę honorową. Złożono wieńce i zapalono znicze.


Por. Szczepan Kusyk był ostatnim żołnierzem 8. Pułku Piechoty i 75. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. W 1939 roku, podczas wojny obronnej wziął udział m.in. w bitwie o Tomaszów Lubelski. Po zakończeniu walk przez regularne polskie siły zbrojne powrócił do rodzinnego domu.

Od 2020 roku Szczepan Kusyk znajdował się pod opieką Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Dnia 29 marca 2022 roku, dzięki staraniom członków Związku Żołnierzy NSZ, w miejscowości Michów odbyło się uroczyste wręczenie ppor. Kusykowi nominacji na wyższy stopień oficerski.