Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim w Wiedniu

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z historykiem i publicystą Leszkiem Żebrowskim.
Po raz kolejny Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Koło Pogórzańskie organizuje dla wiedeńskiej Polonii spotkanie z Leszkiem Żebrowskim pt. „Polska tożsamość narodowa wczoraj i dziś”
Wpisuje się to w jedno z naczelnych celów, które postawiliśmy przed sobą tworząc nasze Pogórzańskie Koło, czyli pracę edukacyjną. Zapraszamy na nasze spotkanie każdego zainteresowanego i będącego 24 czerwca w Wiedniu.