Koalicja organizacji patriotycznych apeluje do biskupów o zakaz błogosławienia par LGBT

Koalicja organizacji o profilu patriotycznym, narodowym i chrześcijańskim, działających w ramach Środowiska Patriotycznego Polski Północnej na terenie Diecezji Gdańskiej, Elbląskiej, Warmińskiej i Pelplińskiej, wystosowała list do biskupów swoich diecezji z prośbą o zarządzenie zakazu jakiegokolwiek „błogosławieństwa” związków homoseksualnych i cudzołożnych, a także o publiczne przypomnienie, z mocą autorytetu przynależnego biskupom, właściwego nauczania Kościoła na temat […]

czytaj dalej