Koalicja organizacji patriotycznych apeluje do biskupów o zakaz błogosławienia par LGBT

Aktualności

Koalicja organizacji o profilu patriotycznym, narodowym i chrześcijańskim, działających w ramach Środowiska Patriotycznego Polski Północnej na terenie Diecezji Gdańskiej, Elbląskiej, Warmińskiej i Pelplińskiej, wystosowała list do biskupów swoich diecezji z prośbą o zarządzenie zakazu jakiegokolwiek „błogosławieństwa” związków homoseksualnych i cudzołożnych, a także o publiczne przypomnienie, z mocą autorytetu przynależnego biskupom, właściwego nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny.

Jest to reakcja Środowiska Patriotycznego Polski Północnej na wydanie przez Watykan deklaracji Fiducia Supplicans oraz na pierwsze doniesienia medialne o publicznym „błogosławieniu” osób chcących trwać w grzesznych związkach homoseksualnych, co dokonuje się na mocy tej deklaracji.

Poniżej publikujemy treść listu, zaadresowanego przez Środowisko Patriotyczne Polski Północnej do Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Biskupa Jacka Jezierskiego i Biskupa Ryszarda Kasyny:

22.12.2023

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie,

jako koalicja organizacji o profilu patriotycznym, narodowym i chrześcijańskim, działających w ramach Środowiska Patriotycznego Polski Północnej na terenie Diecezji Gdańskiej, Elbląskiej, Warmińskiej i Pelplińskiej, prosimy Księdza Biskupa o reakcję wobec procederu tzw. „błogosławieństwa” związków homoseksualnych.

18 grudnia 2023 r. Watykan opublikował deklarację Fiducia Supplicans, która wbrew wcześniejszym dokumentom Kościoła oraz całej Tradycji zezwala na „błogosławienie” związków homoseksualnych lub tzw. „nieregularnych”.

Już następnego dnia rano, na mocy Fiducia Supplicans „pobłogosławiono” pierwszy związek homoseksualny. Dokonał tego współpracownik papieża Franciszka o. James Martin SJ, pełniący urząd doradcy w Dykasterii ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej, który wśród polskich katolików zasłynął publicznym zbezczeszczeniemi znieważeniem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. O. Martin „pobłogosławił” dwóch homoseksualistów z USA publicznie żyjących razem w tzw. „małżeństwie” homoseksualnym. Obaj mężczyźni nie kryją się ze swoim zaangażowaniem w aktywizm LGBT i oddawanie się aktom homoseksualnym. Publikują oni w internecie swoje wulgarne, roznegliżowane zdjęcia i chwalą się regularnym uczestnictwem w rozbieranych imprezach dla homoseksualistów. Jeden z „pobłogosławionych” homoseksualistów drwił w internecie ze śmierci papieża Benedykta XVI oraz umieścił w sieci fotografię przedstawiającą darcie na strzępy fotografii papieża Jana Pawła II.

To właśnie takie środowiska od lat najgłośniej domagają się zmiany nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny oraz wysuwają żądania, aby Kościół „błogosławił” homoseksualistom na drodze dalszego oddawania się grzechom wołającym o pomstę do nieba. Tzw. „błogosławieństwa” związków homoseksualnych od dłuższego czasu dokonywały się wbrew odwiecznej Tradycji Kościoła oraz obowiązujących aktów prawnych i encyklik (m.in. Evangelium Vitae czy Responsum ad dubium z 22 lutego 2021 r podpisane przez kard. Ladarię). Dochodziło do tego głównie w Niemczech, gdzie tamtejszy Episkopat w ramach tzw. „Drogi Synodalnej” ogłosił, że homoseksualizm jest rzekomo „naturalnym wariantem rozwoju ludzkiej seksualności”. Było to spełnienie żądań licznych biskupów i kardynałów, którzy otwarcie domagają się rewizji nauczania Kościoła na temat rodziny i moralnej akceptacji aktów homoseksualnych. 10 maja 2022 r. odbyła się w kościołach w całych Niemczech głośna akcja „błogosławienia” par homoseksualnych, do której doszło z pogwałceniem przepisów i zwyczajów panujących odwiecznie w Kościele.

Liczni komentatorzy i teolodzy przez cały ten czas mówili, że „nic się nie dzieje” i że Kościół „niczego nie zmienia”. Tymczasem jak powiedział o. James Martin tuż po publikacji Fiducia Supplicans: „Uważajcie na reakcję mówiące, że nic się nie zmieniło. [Fiducia Supplicans] to znacząca zmiana.” Poprzez ogłoszenie Fiducia Supplicans formalnie zalegalizowano proceder postulowany i realizowany z pogwałceniem wytycznych Kościoła przez grupę skrajnych i radykalnych biskupów, którzy swoją postawą doprowadzili do ogromnego podziału i rozłamu.

Jakie będą owoce Fiducia Supplicans?

W jakim celu dwóch chcących żyć razem homoseksualistów miałoby prosić o „błogosławieństwo” Kościoła? Przecież nie po to, aby łatwiej im było się rozstać, nawrócić i zacząć prowadzić życie w czystości. Tzw. „błogosławieństwo” jest osobom uporczywie trwającym w związkach homoseksualnych potrzebne tylko i wyłącznie po to, aby oszukać własne sumienie i zalegitymizować dalsze trwanie w grzesznym związku. Prawdziwe miłosierdzie polega na udzieleniu pomocy grzesznikowi, aby przestał grzeszyć, a nie na zachęcaniu go do trwania w grzechu. Każdy człowiek doświadcza grzechu. Również każdy człowiek, z pomocą Bożą, może się z grzechu podnieść. Kościół może udzielać błogosławieństwa, aby w ten sposób pomóc człowiekowi porzucić grzeszny tryb życia, umocnić go w trwaniu w czystości, pomóc mu wzrastać w cnotach czy wesprzeć go w uwolnieniu się od nałogów. Nie wolno jednak „błogosławić” czegoś, co jest sprzeczne z wolą Bożą i prawem naturalnym, a czymś takim jest właśnie związek homoseksualny.

Owocem Fiducia Supplicans będzie otwarcie całego Kościoła na to, co już dokonało się w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych: na moralną akceptację praktyk homoseksualnych. Będzie to miało przerażające skutki duchowe oraz pociągnie za sobą katastrofalne skutki społeczne.

Na światło dzienne regularnie wychodzą kolejne skandale homoseksualne, obyczajowe i pedofilskie dotyczące kapłanów. Opinią publiczną w Polsce wstrząsnęła niedawno historia z Dąbrowy Górniczej, gdzie księża zorganizowali homoseksualną orgię z udziałem męskiej prostytutki na terenie plebanii. Takich przypadków wielkiego zgorszenia, które są ranami zadanymi całemu Kościołowi, jest coraz więcej. Według danych z raportu na temat licznych skandali pedofilskich w Kościele w USA, aż 80 do 90% przypadków pedofilii dokonywanej przez księży w Stanach Zjednoczonych była na tle homoseksualnym. Przed tym zjawiskiem ostrzegał m.in. papież Benedykt XVI mówiąc, że w różnych seminariach na całym świecie powstawały „kluby homoseksualne”, które działały mniej lub bardziej otwarcie. W Polsce głośno było m.in. o likwidacji seminarium sosnowieckiego w wyniku skandali homoseksualnych.

Akceptacja dla rozwiązłości seksualnej oraz homoseksualizmu wdziera się do Kościoła oraz jest intensywnie promowana w największych mediach na całym świecie, dzięki czemu grzechy przeciwko VI przykazaniu stają się powszechne, a ideologia LGBT infekuje umysły milionów kolejnych osób, w szczególności młodych. Wedle niektórych statystyk z USA, już ok. 25% młodzieży w Ameryce identyfikuje się jako LGBT. Najbardziej szokujące statystyki dotyczą młodych dziewcząt, z których blisko 40% (!) deklaruje „biseksualizm” lub brak pewności co do tego, jakiej są płci. We Francji już ok. 22% młodzieży identyfikuje się jako LGBT.

Przerażające statystyki dotyczą także Polskiej młodzieży. Wedle szeregu ogólnopolskich badań, codzienną praktykę oglądania filmów i zdjęć pornograficznych deklaruje niemal co czwarty (23,9%) nastolatek w Polsce. Wzmaga to podaż na produkcję pornografii, co oznacza wykorzystanie seksualne i skrzywdzenie kolejnych kobiet oraz wszystkich osób biorących udział w tym procederze. Do oglądania pornografii i oddawania się rozwiązłości seksualnej zachęcają polskich uczniów aktywiści LGBT, docierając do młodzieży poprzez media oraz wydarzenia takie jak tzw. „parady równości”, w trakcie których regularnie dochodzi również do bluźnierstw, szczególnie przeciwko Matce Bożej i Najświętszemu Sakramentowi. Wyjątkowo niebezpiecznym zjawiskiem promowanym wśród dzieci i młodzieży przez aktywistów LGBT jest tzw. „tranzycja”, czyli okaleczanie się poprzez amputację organów ciała lub przyjmowanie preparatów hormonalnych w celu rzekomej „zmiany płci”. Do polskich mediów coraz częściej trafiają wstrząsające zdjęcia nastolatków okaleczających się pod wpływem tej ideologii, takie jak np. fotografia młodej dziewczyny, która amputowała sobie piersi, aby w ten sposób „zostać chłopcem”.

W wyniku agresywnej i masowej promocji rozwiązłości i homoseksualizmu miliony osób są uzależnione od własnych popędów i nie potrafią panować nad swoimi namiętnościami, co skutkuje niemożnością wchodzenia w jakiekolwiek zdrowe, trwałe relacje oparte na miłości i odpowiedzialności. Jeżeli nie powstrzymamy tego procesu, kolejne pokolenia nie będą w stanie tworzyć stabilnych i kochających się rodzin. Oznacza to moralną, demograficzną i duchową zagładę naszego społeczeństwa.

W obliczu tej sytuacji, jako Środowisko Patriotyczne Polski Północnej prosimy Księdza Biskupa o reakcję: publiczne przypomnienie właściwej nauki Kościoła na temat małżeństwa i rodziny oraz, wzorem decyzji szeregu innych diecezji i episkopatów na świecie, zarządzenie zakazu jakichkolwiek „błogosławieństw” związków homoseksualnych i cudzołożnych na terenie Diecezji.

Podpisano:

– Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Pomorski,
– Stowarzyszenie Elbląscy Patrioci,
– Młodzież Wszechpolska Okręg Pomorski,
– Stowarzyszenie im. kpt. Antoniego Rymszy „Maks” Choczewo,
– Stowarzyszenie Bartoszyckie Środowisko Narodowo-Patriotyczne „Patria”,
– Patriotyczne Pieniężno,
– Grupa Tucholskie WILKI,
– Wilk Morski.