99. urodziny ppłk. Jana Zalewskiego

Aktualności

9 września 2020 r. ppłk Jan Zalewski skończył 99 lat.

Z tej okazji przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych odwiedził szanownego solenizanta, by złożyć życzenia i wręczyć kwiaty w imieniu Związku.

Ppłk Jan Zalewski – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, oficer organizacyjny Komendy Powiatowej NSZ „Węgrów”, więzień obozu NKWD w Rembertowie, zesłany do łagru na Ural, w którym więziony był również gen. August Fieldorf ps. „Nil”.

Jan Zalewski był pierwszym wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ oraz prezesem Okręgu Stołecznego. Przez długi czas był redaktorem „Szańca Chrobrego” – pisma żołnierzy i sympatyków idei NSZ.

W 2016 r. ppłk Jan Zalewski uzyskał tytuł „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”.