XXX-lecie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach XXX-lecia Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.  Uroczystości odbędą się w dniu 19 września 2020 r. w Warszawie.  Rozpoczną się mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego o godzinie 11.00. To będzie spotkanie trzech pokoleń członków Związku Żołnierzy NSZ.

W 2010 r. kombatanci NSZ postanowili, że ideały i tradycje NSZ są zbyt ważne dla Polski oraz tak wielu żołnierzy i cywilnych współpracowników NSZ poniosło śmierć i represje, ze strony obu okupantów, za ich urzeczywistnianie, że nie mogą zaniknąć wraz z ich generacją.

Kombatanci postanowili, że otworzą Związek na kolejne pokolenia Polaków, ponieważ Związek Żołnierzy NSZ ma misję do wykonania w polskim społeczeństwie – misję propagowania tradycji i ideałów polskiego podziemia narodowego i Polskiego Państwa Podziemnego, nawet gdy ich już nie będzie na tym świecie.

Tradycje i ideały NSZ młodzi członkowie Związku upowszechniają w kolejnych pokoleniach Polaków, zgodnie z zamysłem naszych kombatantów.