Edward Męclewicz

Edward Męclewicz – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, działacz Stronnictwa Narodowego, zmarł podczas niemieckiego śledztwa w Forcie VII w Poznaniu. Urodził się 27 marca 1904 roku w Poznaniu, który znajdował się wtedy pod zaborem pruskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości mieszkał w Poznaniu i do wybuchu II wojny światowej pracował jako kupiec. Po utworzeniu w 1928 […]

czytaj dalej