Franciszek Kabat ps. „Wizna”

Franciszek Kabat ps. „Wizna” – żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, powstaniec wielkopolski, członek Stronnictwa Narodowego, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 11 lutego 1897 roku w Czempiniu, powiat Kościan, pod zaborem pruskim. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, dzięki temu później na mocy traktatu […]

czytaj dalej