Jan Rybicki

Jan Rybicki – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, sympatyk Stronnictwa Narodowego. Urodził się 19 marca 1916 roku w Bochum, w zachodniej części II Rzeszy Niemieckiej (Zagłębie Ruhry). Po powrocie rodziny na ziemie polskie ukończył gimnazjum w Bydgoszczy. Zaangażował się w działalność na rzecz polskich organizacji katolickich. Zamieszkał w Poznaniu. Był sympatykiem założonego w 1928 roku Stronnictwa […]

czytaj dalej