kalendarium NSZ 4 XII

Kalendarium 4 grudnia

Kalendarium: 4 grudnia  1926 Z inicjatywy Romana Dmowskiego w Poznaniu powołano Obóz Wielkiej Polski, którego celem było zjednoczenie organizacji endeckich oraz antysanacyjnej prawicy. W szczytowym momencie liczył około 300 000 członków. W dniu 28.03.1933 roku władze sanacyjne zdelegalizowały OWP. 1942 W Warszawie utworzono Radę Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj kryptonim „Konrad […]

czytaj dalej