kalendarium NSZ 4 XII

Kalendarium 4 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 4 grudnia

 1926

Z inicjatywy Romana Dmowskiego w Poznaniu powołano Obóz Wielkiej Polski, którego celem było zjednoczenie organizacji endeckich oraz antysanacyjnej prawicy. W szczytowym momencie liczył około 300 000 członków. W dniu 28.03.1933 roku władze sanacyjne zdelegalizowały OWP.

1942

W Warszawie utworzono Radę Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj kryptonim „Konrad Żegota”,  Żegota”. Jej działalność finansowana była przez rząd RP na uchodźstwie.

1945

W Kamesznicy, powiat żywiecki, grupa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem ppor. Antoniego Bieguna ps. „Sztubak” zlikwidowała konfidenta Urzędu Bezpieczeństwa.