kalendarium NSZ 5 XII

Kalendarium 5 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 5 grudnia

1944

Kpr. Bronisław Główka ps. „Buława” ze zwiadu konnego Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych dogonił podczas ćwiczeń kawaleryjskich w terenie i wziął do niewoli jeźdźca niemieckiego.

1946

W Warszawie przy ulicy 11 Listopada, w więzieniu karno-śledczym komuniści zamordowali Edwarda Grabarza ps. „Piechur”, żołnierza Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin”. Od kwietnia 1946 roku był zastępcą komendanta posterunku MO w Tykocinie, powiat białostocki.

1952

Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali księdza Władysława Stańczaka, kapelana w oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie. Podstawą aresztowania był dekret PKWN z 31.08.1944 roku, tzw. sierpniówka. Komunistyczny sąd skazał go na 6 lat więzienia.

1969

W Zambrowie w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł Jerzy Dziemieszkiewicz ps. „Żbik”, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w oddziale starszego brata st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. Jako 17-latek postrzelony podczas ucieczki przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Mieście Lubawskim. Zmieniono mu datę urodzenia o rok, aby mógł być sądzony jako pełnoletni. Komunistyczny sąd skazał „Żbika” za walkę o niepodległość Polski na 7 lat więzienia.