kalendarium nsz 6 maja

Kalendarium 6 maja

Kalendarium: 6 maja 1944 Ppłk Albin Walenty Rak ps. „Lesiński” został p.o. Komendantem Głównym Narodowych Sił Zbrojnych i pełnomocnikiem Komendanta Głównego Armii Krajowej do spraw scalania NSZ z AK. 1945 Pod Kuryłówką, powiat leżajski, oddziały m.in.: ppor. Bronisława Gliniaka ps. „Radwan”, ppor. Stanisława Pelczara ps. „Majka”, por. Józefa Zadzierskiego ps. „Wołyniak” z Narodowej Organizacji Wojskowej/Narodowego […]

czytaj dalej