kalendarium nsz 6 maja

Kalendarium 6 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 6 maja

1944

Ppłk Albin Walenty Rak ps. „Lesiński” został p.o. Komendantem Głównym Narodowych Sił Zbrojnych i pełnomocnikiem Komendanta Głównego Armii Krajowej do spraw scalania NSZ z AK.

1945

Pod Kuryłówką, powiat leżajski, oddziały m.in.: ppor. Bronisława Gliniaka ps. „Radwan”, ppor. Stanisława Pelczara ps. „Majka”, por. Józefa Zadzierskiego ps. „Wołyniak” z Narodowej Organizacji Wojskowej/Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (ok. 200 ludzi) pod dowództwem mjr. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”, „Marek” stoczyły walkę z ekspedycją NKWD. Poległo 57–70 sowietów. Straty żołnierzy polskich: 5 poległych i 7 lub 8 rannych.

1945

W Stankowie (Czechy) dowództwo Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych spotkało się z oficerami sztabowymi 2. Dywizji Piechoty Armii USA gen. Waltera Robertsona. W rozmowach uczestniczyli dowódca BŚ NSZ płk Antoni Szacki ps. „Bohun” i szef sztabu BŚ NSZ ppłk Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”.

1946

Oddziały Pogotowia Akcji Specjalnej Okręgu XVI Mazowsze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod komendą chor. Józefa Kozłowskiego ps. „Las” opanowały Kolno i rozbiły komendę MO.