Kalendarium 8 listopada

Kalendarium: 8 listopada 1946 W nocy 8/9 listopada w Goworowie, powiat ostrołęcki, 7-osobowy oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” rozbroił posterunek MO, zniszczył dokumenty w Urzędzie Gminy i przeprowadził akcję aprowizacyjną. 1946 W Bielsku-Białej, z wyroku komunistycznego Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach, zamordowano Rajmunda Jankowskiego ps. „Dąb” i Józefa Jargosza ps. […]

czytaj dalej