kalendarium NSZ 8 III

Kalendarium 8 marca

Kalendarium: 8 marca 1908 W Łaziskach, powiat opolski, urodził się mjr Jerzy Olgierd Iłłakowicz ps. „Zawisza”, działacz Obozu Narodowo-Radykalnego i Grupy „Szańca”, oficer Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ. W 1945 roku organizował Polskie Kompanie Wartownicze. 1948 W Bydgoszczy funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa podjęli nieskuteczną próbę aresztowania chor. Hieronima Rogińskiego ps. „Róg”, […]

czytaj dalej