kalendarium NSZ 8 III

Kalendarium 8 marca

kalendarium marzec

Kalendarium: 8 marca

1908

W Łaziskach, powiat opolski, urodził się mjr Jerzy Olgierd Iłłakowicz ps. „Zawisza”, działacz Obozu Narodowo-Radykalnego i Grupy „Szańca”, oficer Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ. W 1945 roku organizował Polskie Kompanie Wartownicze.

1948

W Bydgoszczy funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa podjęli nieskuteczną próbę aresztowania chor. Hieronima Rogińskiego ps. „Róg”, żołnierza Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Podczas ucieczki chor. „Róg” został ranny.

1963

We Wrocławiu funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa aresztowali por. Czesława Czaplickiego ps. „Ryś”, oficera Narodowych Sił Zbrojnych z Północnego Mazowsza. Por. „Ryś” ukrywał się od 1945 roku.