Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – Starachowice i Wąchock 2021

Aktualności

W dniu 1 marca 2021 roku przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wzięli udział w mszy świętej i miejskich uroczystościach zorganizowanych w Starachowicach z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz w drodze krzyżowej w opactwie cysterskim w Wąchocku.

W Starachowicach msza święta koncelebrowana była w kościele pw. Wszystkich Świętych. Ksiądz proboszcz Sławomir Rak wygłosił piękną homilię z odwołaniem do słów płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” (cytując jego list do syna), Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i gen. Augusta Fieldorfa ps. „Nil”. Kazanie zakończył modlitwą żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Następnie, na przykościelnym placu, w Panteonie Pamięci Narodowej złożono kwiaty i zapalono znicze przed tablicą poświęconą „Żołnierzom Niezłomnym”. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach i Szkoły Podstawowej numer 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach. Poczet sztandarowy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wspierał mjr rez. Zygmunt Andrejas w mundurze podhalańskim. W obchodach udział wzięły starachowickie harcerki.

W godzinach wieczornych w opactwie Cystersów w Wąchocku środowiska patriotyczne uczestniczyły w drodze krzyżowej w intencji „Żołnierzy Wyklętych”. Modlitwę  prowadził ojciec Benedykt. Droga krzyżowa przeszła krużgankami klasztoru Cystersów z inicjatywy ŚZŻAK Koło Wąchock. W uroczystościach i modlitwie uczestniczyły poczty sztandarowe i sztandary: Armii Krajowej Zgrupowań „Ponury”–„Nurt” z Prezesem Koła Wąchock ŚZŻAK Adamem Kowalikiem, Koła ŚZŻAK im. gen. Antoniego Hedy „Szarego” ze Skarżyska Kamiennej z Prezesem Janem Wąsowskim i Koła ŚZŻAK z Szydłowca. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych reprezentował sztandar Brygady Świętokrzyskiej NSZ, ufundowany przez weteranów. Pocztem sztandarowym dowodził Sylwester Kiełek ze Starachowic. Na zakończenie uroczystości na cmentarzu w Wąchocku, na Panteonie poświęconym poległym bohaterom Wąchocka i okolic, złożono kwiaty i zapalono znicze.